Ga door naar hoofdinhoud

Karbonn released this phone in September 2014 as part of the Android One initiative. The Karbonn Sparkle V (also called the Karbonn Android One Sparkle V Blue) was released in September 2014.

5 Vragen Bekijk alle

Phone doesnot take boot.

i have karbonn sparkle v handset. I updated it to marshmallow. that was long time ago. but recently i faced some hanging issue. now my handset do not take boot or start. what should i do?

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 2

1 Opmerking:

i am also facing the same problem in my karbonn sparkle v mobile

door

Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Block Image

Block Image

Block Image

Block Image

Block Image

Block Image

Block Image

Block Image

Block Image

Block Image

Block Image

could you tell me how to diagnose logic board?

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Tanmoy Mitra zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 1

Afgelopen 7 dagen: 2

Afgelopen 30 dagen: 6

Altijd: 799