Ga door naar hoofdinhoud

7" multimedia tablet by Barnes & Noble, released in November of 2011. Fixes are easy and require simple prying tools and screwdrivers.

54 Vragen Bekijk alle

Why is my nook not turning on even if I charge it?

I charge it and it wont turn on.

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Een opmerking toevoegen

1 Antwoord

Hi tej,

See if you can diagnose your issue with the Nook Troubleshooting page.

Best of luck!

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Een opmerking toevoegen

Voeg je antwoord toe

tej zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 Uren: 0

Afgelopen 7 Dagen: 0

Afgelopen 30 Dagen: 1

Altijd: 89