Ga door naar hoofdinhoud

A rotary tool by Wen with different speed settings and attachment options.

3 Vragen Bekijk alle

Why is my device overheating?

My Wen Rotary tool is overheating after using it after an hour of use

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 4
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

Your device will overheat after extended use. Take pauses to let it cool and check to make sure the vents are not clogged. Check here for more info.

Was dit antwoord nuttig?

Score 4
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Sergio Palacio zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 1

Afgelopen 30 dagen: 16

Altijd: 320