Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

Repair and disassembly guides for the Sony VAIO laptop with the general reference number PCG-71811M and the product name VPCEH2K1E.

3 Vragen Bekijk alle

Het activeren van Windows 7

De laptop is besmet en er is aangifte gedaan bij de Politie.

Deze heeft ons geadviseerd om de schijf te bewaren.

Ik inmiddels een nieuwe schijf erin en Windows 7 erop gezet.

Maar hoe krijg ik nu mijn oude code geactiveerd

Met vriendelijke groet

Paul Keijsper

Online translation

Activating Windows 7

The laptop is infected and has reported to the police.

This has advised us to save the disk .

I become a new disk to put Windows 7 on it.

But how do I activated my old code

Sincerely

Paul Keijsper

Beantwoord! View the answer Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

De essentiële toolkit

De meest behulpzame tools in onze meest compacte kit.

Koop nu

De essentiële toolkit

De meest behulpzame tools in onze meest compacte kit.

Koop nu

2 Antwoorden

Gekozen oplossing

Before removing the old hard drive run a key finder program like jellybean key finder to find your old oem key so you can reuse it if it happens to be on the side of the computer may not need to do this but that windos key is extreemly important. save any important info off the disk that you may need make sure you scan for exe files and dont save them as they may be part of the virus you had. they sometimes hide them in document files to surface again later. once you've saved all you need to save reformat the drive to erase it or replace it . now reinstall windows

https://www.youtube.com/results?search_q...

pic a tutorial and have at it its an easy process. If you do have problems it could be that you may need to change your bios to legacy mode not sure if your sony is one that requires it but if it tells you it cant thats all you need to do

Voor het verwijderen van de oude harde schijf uitvoeren van een key finder programma zoals Jellybean sleutel finder om uw oude oem sleutel te vinden, zodat je het kunt gebruiken als het gebeurt te zijn aan de kant van de computer kan niet nodig om dit te doen, maar dat Windos sleutel is extreemly belangrijk . opslaan van alle belangrijke informatie van de schijf die u nodig heeft ervoor zorgen dat u scannen op exe-bestanden en niet op te slaan als zij een deel van het virus je had kunnen zijn. ze soms verberg ze in ordners later opnieuw de oppervlakte. als je eenmaal alles hebt opgeslagen moet je om op te slaan opnieuw formatteren van de schijf te wissen of te vervangen. Nu Windows opnieuw te installeren

https://www.youtube.com/results?search_q...

pic een tutorial en hebben bij het zijn een eenvoudig proces. Mocht u problemen hebben kan het zijn dat u nodig heeft om uw bios te veranderen om legacy-modus niet zeker weet of uw sony is er een die het nodig heeft, maar als hij zegt dat het niet kan dat is alles wat je hoeft te doen

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Hi,

Go to Start> right click Computer > Properties > Windows Activation to check status, Follow the prompts if you need to activate. The COA sticker should be on the outside of the laptop either on the bottom or at the back or on the Win 7 install disc. It has the product key number.

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Paul Keijsper zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 0

Altijd: 312