Ga door naar hoofdinhoud

The Bissell ProHeat 2X Cleanshot is a carpet cleaner designed by Bissell.

12 Vragen Bekijk alle

Where is the belt

Where is the belt and how to replace

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 1
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

Hi,

Here is a link to the replacement parts for your cleaner. On the page there is a link to download the User Guide. If you download the guide and then open it and scroll to p.18-19 it describes how to replace the belts.

http://www.bissell.com/proheat-2x-cleans...

Was dit antwoord nuttig?

Score 3
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

flyons007 zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 2

Afgelopen 30 dagen: 7

Altijd: 675