Ga door naar hoofdinhoud

15" HP laptop with 2.60 GHz AMD Phenom II Dual-Core Mobile Processor.

11 Vragen Bekijk alle

How can I change or repair speaker

How can I change or repair speaker

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

Rashid, download the service manual from here. It will download without an extension, rename it to .pdf then open with compatible program. Page 57 will tell you how to replace the speakers.

Was dit antwoord nuttig?

Score 3
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Rashid zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 1

Afgelopen 7 dagen: 1

Afgelopen 30 dagen: 1

Altijd: 83