Ga door naar hoofdinhoud

The Huawei Ascend G610 is a 5.0-inch Android smartphone released by Huawei in 2013. The G610 includes models G610-U00 and G610-U20.

30 Vragen Bekijk alle

I need system repair for android phone (Huawei G610-U00)?

I need system repair for android phone (Huawei G610-U00) ??

I do not fined any support for Huawei G610-U00 .

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 5
1 Opmerking

This question was migrated from http://meta.ifixit.com/Answers.

door

Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

Hi,

Here is a link which gives 4 options on how to reset your Huawei Ascend G610 .

http://www.hard-reset.org/factory-defaul...

Was dit antwoord nuttig?

Score 4

1 Opmerking:

Thank you very mach ..

door

Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Fri Fri zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 1

Afgelopen 30 dagen: 1

Altijd: 3,264