Ga door naar hoofdinhoud

8th generation of Chevrolet's full sized SUV, based on the GM GT400 platform.

18 Vragen Bekijk alle

Have no brake lights hazards or turn signals

I'm not sure how to work on the suburban!

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 1
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

Hi,

Here is some info for you.

Fuse No.1 is for your brake lights and your hazard lights. If no lights after fuse, if found blown, is replaced check your light globes. If nothing works check that the fuse hasn't blown again. Fuse 16 is for the turn lights. If the fuse is blown and then when you replace it you find the the turn lights flash rapidly (depending on whether you select left or right) there will be a blown light that you need to replace as well. If the turn lights don't flash and you don't hear the flasher unit clicking, then you need to check/replace it. (see last image for its' location).

Block Image

Block Image

Block Image

Block Image

Block Image

Was dit antwoord nuttig?

Score 3

2 opmerkingen:

And what if none of that works?

door

Did you fix lights on suburban. What all did you do

door

Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Virginia zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 1

Afgelopen 7 dagen: 4

Afgelopen 30 dagen: 31

Altijd: 26,709