Ga door naar hoofdinhoud

Fourth generation Honda Civic

33 Vragen Bekijk alle

wher is the radiator fan relay on 1988 honda civic dx

honda civic 1988 radiator fan relay location

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

craig, take a look

Block Image

and see if this helps. If not, then consider some images of your engine compartment

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

craig zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 4

Afgelopen 30 dagen: 17

Altijd: 2,214