Ga door naar hoofdinhoud

Model A1225 / Mid 2007 and Early 2008 / 2.4, 2.8, or 3.06 GHz Core 2 Duo processor

431 Vragen Bekijk alle

How to install new ram?

How do I install new ram?

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score -1
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

Select your exact computer from this link--then select Ram for instructions on replacing or upgrading your Ram. You don't provide enough information for me to find the link. Good luck Ralph

iMac Repair

Was dit antwoord nuttig?

Score 2

1 Opmerking:

+ for dealing with a one line querie. I tend to ignore them

door

Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Michael Mundell zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 1

Afgelopen 30 dagen: 3

Altijd: 1,360