Ga door naar hoofdinhoud

The Palm Treo 650 was a Palm OS-based smartphone with a 0.3 MP camera.

7 Vragen Bekijk alle

I forgot my password.

I forgot my password and cannot use my Palm Treo 650.

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 1
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

Hi,

The following link describes various reset options so that you should be able to re-use your phone.

http://www.hard-reset.com/palm-treo-650-...

Was dit antwoord nuttig?

Score 2
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Dorothy zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 1

Afgelopen 7 dagen: 3

Afgelopen 30 dagen: 12

Altijd: 1,028