Ga door naar hoofdinhoud

12.1 Megapixel point and shoot digital camera released by Sony in 2009.

4 Vragen Bekijk alle

Why wont my camera lens close at all

My camera lens will not close all the way and the camera says please turn off and then back on

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 1
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

aprilsnodgrass100 take a look on here for a possible repair. Ultimately it sounds like you will have to replace the lens.

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

aprilsnodgrass100 zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 16

Altijd: 242