Ga door naar hoofdinhoud

The HP Split x2 is a 13" hybrid tablet/laptop combination was sold in mid-2013. The HP split is easily identified by its pull apart design.

18 Vragen Bekijk alle

How can I fix my cracked screen?

I accidentally dropped my laptop and the screen is now cracked. The screen displays dark spots and discoloration. How do I replace my screen?

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 1
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

Dropping the device can cause cracks or dead pixels.

You will have to remove the screen from the remaining hardware, and replace the screen.

There is a guide on iFixit with clear instructions on how to replace your screen and fix

these issues.

You may find more information on the HP Split x2 troubleshooting page.

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Matthew Jordan zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 2

Altijd: 1,248