Ga door naar hoofdinhoud

Fourth generation Honda Civic

33 Vragen Bekijk alle

Engine number location identifying

Where is the engine number location....????? (VIN location)

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 1
1 Opmerking

Where is the engine number location

door

Voeg een opmerking toe

2 Antwoorden

Het nuttigste antwoord

damithasrk101 your model year should have the VIN number stamped or a plate on the inside (engine bay) of the left fender.

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

The VIN plates location depends on which generation civic (d series/d15/d16) motor you have.

I do know that the engine code is stamped on the front side of the engine just left of the exhaust manifold. It will start with a letter, 2 numbers, another letter and another number.

I have a 92-95 Gen d16Z6 that has no VIN plate and a 98 D16Y5 with a VIN plate on the rear of the engine, just below the alternator.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

damithasrk101 zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 1

Afgelopen 7 dagen: 2

Afgelopen 30 dagen: 20

Altijd: 1,160