Ga door naar hoofdinhoud

Fourth generation Honda Civic

32 Vragen Bekijk alle

Engine number location identifying

Where is the engine number location....????? (VIN location)

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 1

Commentaar:

Where is the engine number location

door

Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Het nuttigste antwoord

damithasrk101 your model year should have the VIN number stamped or a plate on the inside (engine bay) of the left fender.

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

damithasrk101 zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 1

Afgelopen 30 dagen: 5

Altijd: 730