Ga door naar hoofdinhoud

The Waka Waka Power Plus is a solar powered powerbank, charger and light.

3 Vragen Bekijk alle

houder voet is losgeschoten.

de houder of voet die kan ronddraaien is aan een kant los geschoten. ik zie een wit stukje plastic, dat ik kan ronddraaien, zodat het mannetje in het vrouwtje past. maar wat ik ook probeer, ik krijg hem er toch niet meer in.

is hier een oplossing voor?

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
1 Opmerking

Google Dutch translation:

holder base is loose.

the holder foot that rotates shot is loose on one side. I see a white piece of plastic that I can rotate, so that the male fits into the female. but what I try, I get him no longer in anyway.

here is a solution?

door

Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

Neem een kijkje op de demontage, zodat u een beter idee van hoe het in elkaar zit kan krijgen. Dan kunt u in staat om te bepalen wat op te lossen: Waka Waka Power Plus Teardown

Take a look at the teardown so you can get a better idea of how it is put together. Then you may be able to determine what to fix. Waka Waka Power Plus Teardown

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Floris zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 1

Altijd: 150