Ga door naar hoofdinhoud

Black and silver single cup coffee maker with water reservoir on the left hand side. K40/K45.

94 Vragen Bekijk alle

Why is mind leaking water at the base

leaking water at the base of the machine all over the my counter top

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 3
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

golfer, could be a leaking seal or leaking valve at the reservoir. Check the area around where the reservoir connects.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

golfer zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 1

Altijd: 765