Ga door naar hoofdinhoud

Toyota's fifth generation Pickup

89 Vragen Bekijk alle

How to replace upper control arm bushings

what link is good to show me how to replace the bushings on my upper control arm bushings

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 4
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

chrislange62, you did not tell us exactly what model or year your truck is. It will also help if you let us know if you are talking about a 2WD or 4WD. The instructions included are for a 2WD

Toyota-Upper.pdf <== upper suspension arm bushing

Was dit antwoord nuttig?

Score 0

1 Opmerking:

Do you happen these instructions for 94 4wd pickup??

door

Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

chrislange62 zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 1

Afgelopen 7 dagen: 4

Afgelopen 30 dagen: 19

Altijd: 4,493