Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

A game console released in North America by the Nintendo Company in 1985, called the Nintendo Entertainment System, model NES-001.

42 Vragen Bekijk alle

Why is the screen purple?

Whenever I turn my system on the screen only shows purple. I made sure that there was no dust but just can't get my system to work....

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 1

Commentaar:

Try a different AV cable. What type of TV are you connecting your NES to?

door

Voeg een opmerking toe

2 Antwoorden

it could be the 72 pin connector. as it can cause graphical issues. (even if one pin doesn’t connect.)

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

It is probably the 72 pin connector

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Katrina O'Donnell zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 11

Afgelopen 30 dagen: 35

Altijd: 814