Ga door naar hoofdinhoud

The Mlais M9 was released in 2014 and offers the lowest price, highest design, and smoothest function.

7 Vragen Bekijk alle

touch screen with dead zones

I don't know why but the screen has dead zones, I can't write or select in the keyboard (x, e, I zone)

it Hasn't Scratch or marks In The Screen

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 1
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Probably the glue of OGS is end his life so screen is going off i have this problem to.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0

1 Opmerking:

I have this problem, the top line of the keyboard when texting doesn`t work.

Do i need a new screen???

door

Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

palacio2312 zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 0

Altijd: 464