Ga door naar hoofdinhoud

The MacBook family was first introduced in May 2006 and replaced the iBook as Apple's consumer laptop.

4160 Vragen Bekijk alle

Core 2 duo vrs Santa Rosa version...displays

are the displays the same part # ?

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Een opmerking toevoegen

1 Antwoord

I think so.

They are both 13.3" LCD screens, with standard connections.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Een opmerking toevoegen

Voeg je antwoord toe

danmholmes zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 Uren: 0

Afgelopen 7 Dagen: 0

Afgelopen 30 Dagen: 0

Altijd: 19