interchangable parts with a 15" desk lamp computers

Can you interchange a 700 mhz desk lamp computer with a 800 MHZ desk lamp computer .

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe