Get files from a flash drive that shows "format" when plugged in?

How can I get files from a flash drive that shows "format needed" when I plug it in to my laptop or PC?

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe