Ga door naar hoofdinhoud

The Apple iPhone 5c was announced on September 10, 2013. Repair of this device is similar to the previous models, and requires screwdrivers and prying tools. Available as GSM or CDMA / 8, 16, 32 GB / White, Pink, Yellow, Blue, and Green.

1551 Vragen Bekijk alle

iPhone5c is locked on itunes

no signal constant locked on iTunes

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Een opmerking toevoegen

2 Antwoorden

Explain better. Locked on Activation Lock or locked with some error ( 1015, 30xx etc ? )

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Een opmerking toevoegen

no error just the apple then i can get it to show the itunes logo with a padlock on a descending line

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Een opmerking toevoegen

Voeg je antwoord toe

Phil Jewitt zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 Uren: 0

Afgelopen 7 Dagen: 0

Afgelopen 30 Dagen: 0

Altijd: 66