dark screen unable to read menu

my screen is getting dark un able to see the menu

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 1

1 Opmerking:

Did you find someone to repair it?;I have the same problem

door

Voeg een opmerking toe