Ga door naar hoofdinhoud

The Keystone KSTAD70A 70-pint Dehumidifier removes up to 70 pints of humidity from the air per day.

12 Vragen Bekijk alle

I need to order a float for my dehumidifier

How would I order a float for my dehumidifier?

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score -1
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

Barb S, looks like the Keystone KSTAD70A is really a rebranded Alen MDF-70A. I would start by contacting them http://www.alencorp.com/

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Barb S zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 2

Afgelopen 7 dagen: 4

Afgelopen 30 dagen: 11

Altijd: 518