Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

Model A1236 / 4 or 8 GB capacity

159 Vragen Bekijk alle

My screen is blank my music plays but there is no picture

how do i get my screen to come back on

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 1
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

Try a reset. If that doesn't work, i would open the ipod following this guide and check all the connectors and make sure they're properly seated. If none of the above remedy your situation then I would look into replacing the display.

Was dit antwoord nuttig?

Score 2
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Larry zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 1

Afgelopen 30 dagen: 3

Altijd: 5,428