Ga door naar hoofdinhoud

Released October 2012, Manufactured by Sony Computer Entertainment America LLC, Product #99037

8 Vragen Bekijk alle

Right side speaker has no sound

The right speaker has no sound and I've tried many things to fix it. Any ideas on what's wrong?

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 3
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Het nuttigste antwoord

This is the link to the troubleshooting page. According to it you may not being getting power to it or it may need to be replaced.

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Maggie Westbrook zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 1

Altijd: 624