Ga door naar hoofdinhoud

Repair and disassembly guides for projectors.

150 Vragen Bekijk alle

How to replace Infocus SP4805 Projector color wheel?

How do replace the color wheel on my Infocus SP4805 projector?

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 2
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

Jay, this should help you to get started.

Was dit antwoord nuttig?

Score 4

2 opmerkingen:

Really excellent repair guide!

door

oldturkey03, Really excellent repair guide!

door

Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Jay zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 3

Altijd: 1,853