Ga door naar hoofdinhoud

The TI-Nspire CX handheld features a full-color, backlit screen, thin sleek design and includes TI-Nspire rechargeable battery.

35 Vragen Bekijk alle

How to take cover off

i want to know how to take the cover off.

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 2
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Het nuttigste antwoord

You can find how to get the cover off with this guide. Texas Instruments TI-Nspire CX Power Connector Replacement

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

tommy zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 7

Afgelopen 30 dagen: 34

Altijd: 4,721