Ga door naar hoofdinhoud

The B15 from Caterpillar is an Android based smartphone featuring a rugged, durable design and a fairly long battery life. Released in early-mid 2013, the B15 features a 4” LCD display, 2000 mAH Li-Ion battery, and ships with Android 4.1.

16 Vragen Bekijk alle

My screen is broken

hi every body im from morocco and my screen is broken and i want to know how to get a new one

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 2
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

Here’s how to replace it:

Caterpillar B15 LCD Replacement

Was dit antwoord nuttig?

Score 3
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

isbaine mohamed zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 13

Altijd: 551