Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Onderdelen & Gereedschap

A line of notebook computers by Fujitsu Siemens, now Fujitsu Technology Solutions.

5 Vragen Bekijk alle

Waarom loopt het opstarten van de harde schijf fout?

Bij indrukken van de startknop loopt alles foutloos gedurende enkele seconden.

Het loopt het echter mis zodra je het bekende versnellende zoemgeluid hoort van het lezen van de harde schijf: het opstartgeluid wordt onmiddellijk gevolgd door een geluidje dat lijkt op het geluid van een aflopende aandrijfriem; de hardeschijflezer faalt en herbegint steeds opnieuw om telkens weer te falen.

Alleen het uitschakelen van de laptop stopt dit nog.

Is het mogelijk om hardeschijflezer en/of harde schijf te vervangen en de inhoud te recupereren?

Vriendelijke groeten, Jan

Google Translate

Why is the startup disk error?

Pressing the start button everything runs flawlessly for several seconds.

However, it goes wrong when you hear the familiar accelerating hum of reading the hard drive: the start-up is immediately followed by a sound that resembles the sound of a sloping drive belt; the hard disk reader fails and restarts again and again to fail again and again.

Only the turn off the laptop stops this yet.

Is it possible to replace the hard disk drive and / or hard drive and recover the contents?

Sincerely, Jan

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Manta schroevendraaierset

112 bitjes voor elke reparatie.

Upgrade Your Toolbox

Manta schroevendraaierset

Upgrade Your Toolbox

2 Antwoorden

Jan, sounds like a bad hard drive. Try and boot your computer from a bootable USB drive. To repalce the drive, check this video. It may be difficult to get any data from the drive, depending on the damage.

Jan, klinkt als een slechte harde schijf. Probeer en start de computer vanaf een bootable USB-drive. Om de schijf te vervangen, controleer this video. Het kan moeilijk zijn om alle data van de schijf, afhankelijk van de schade.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Hoi jan,

Aan je beschrijving te lezen is de harde schijf overleden. Eerste prioriteit in zo'n geval is te proberen om de data eraf te krijgen. Om dit te doen is het handig om te proberen op te starten van een USB-stick met een besturingssysteem erop. Neem hiervoor een lege, redelijk grote USB stick (8gb moet voldoende zijn) en formatteer deze met een tool als Unetbootin op een andere computer met bijvoorbeeld Ubuntu.

Probeer de laptop met deze stick op te starten, en kijk of de harde schijf gevonden kan worden. Zo ja, kopieer de data die je wilt bewaren naar een externe harde schijf of een andere USB stick. Zo nee, is de harde schijf helaas echt stuk, en is het een stuk lastiger om de data nog te redden (hiervoor zijn er gespecialiseerde bedrijven, maar die zijn wel duur).

Het vervangen van de harde schijf heb ik in dit model laptop geen ervaring mee, maar elke redelijke computerreparateur kan je hier vrij eenvoudig mee helpen.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Jan zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 1

Afgelopen 30 dagen: 2

Altijd: 243