Ga door naar hoofdinhoud

It is a sturdy black camera used for higher quality photography. It was released by Sony in 2012.

10 Vragen Bekijk alle

The LCD screen is scratched

The screen still works and I can use it, but I was just wondering if there was any way I could fix the screen because having the cracks in it is annoying.

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 3
1 Opmerking

How much it would cost to replace for new one

door

Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

Unfortunately, there is no simple way to simply fix the screen. The only way to have a good screen again to to replace it with a new one.

go to Sony SLT-A57 Troubleshooting

Was dit antwoord nuttig?

Score 2

2 opmerkingen:

How much it would be cost to replace for new one

door

Ebay part cost is about 10$, if you do it yourself..

door

Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

AJ Draper zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 5

Afgelopen 30 dagen: 22

Altijd: 555