Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

The Samsung Galaxy Note 4 is a cellular smartphone that was released in October 2014. The Galaxy Note 4 Model Number is SM-N910, SM-N910A, SM-N910T, SM-N910V, or SM-N910R4 for American variants.

275 Vragen Bekijk alle

Why is my phone not connecting to a network?

When my phone is on, it says "no network" where the bars would be for the network connection at the top of the screen. I've turned my phone on and off and when it boots back up, it still says "no network."

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 4
Voeg een opmerking toe

De essentiële toolkit

De meest behulpzame tools in onze meest compacte kit.

Koop nu

De essentiële toolkit

De meest behulpzame tools in onze meest compacte kit.

Koop nu

4 Antwoorden

Het nuttigste antwoord

There are several possible problems with your phone:

1) There is no network in your area or the network is down.

The only thing to do here is to contact your networks customer support.

2) The SIM card is not plug in properly or the SIM card is broken.

To replace the SIM card in you phone follow this guide here(link).

Was dit antwoord nuttig?

Score 2
Voeg een opmerking toe

Is the date & time set correctly?

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

It solve my problems

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Anyone knows how to overcome my note 4 N910H wont turn on

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Jarrett Corr zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 5

Afgelopen 7 dagen: 23

Afgelopen 30 dagen: 270

Altijd: 9,601