Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Onderdelen & Gereedschap

Mid 2006 / model number A1181 / black or white case / 1.83 or 2.0 GHz Intel Core Duo processor.

521 Vragen Bekijk alle

Why was my bluetooth card not recognized?

I turned on my MacBook and my Bluetooth was not recognized by the OS. I had to shutdown and restart until it was finally recognized. Could this be a hardware malfunction waiting to happen?

Beantwoord! View the answer Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 2
Voeg een opmerking toe

LCD iPhone-scherm fixkits

De goedkope optie, ondersteund door onze levenslange garantie.

Koop kits

LCD iPhone-scherm fixkits

Bespaar op reparatiekosten, niet op kwaliteit.

Koop kits

4 Antwoorden

Gekozen oplossing

Are you running Snow Leopard? It happened to me once as well not long after I did a clean install of Snow Leopard on my C2D Macbook. A reboot fixed it for me. There's a thread about people having the same problem and some of them have had to reset the SMC/PRAM to get Bluetooth back: http://discussions.apple.com/thread.jspa...

Was dit antwoord nuttig?

Score 3

Commentaar:

Yes I am running Snow Leopard. After it happened I rebooted my laptop and it seemed to go away. I just reset the SMC and PRAM, lets hope I never see the dreaded "Bluetooth not recognized" problem again. Thanks :)

door

Voeg een opmerking toe

This happened to me (MBP 2.33 GHz Core 2 Duo). A PRAM reset fixed the problem; the 'Bluetooth not Recognized' hasn't occurred in over 2 weeks.

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

I had this problem on a unibody MacBook. The solution was installing the 10.6.2 combo update.

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

I'm willing to bet this was a fluke. Be vigilant and let us know if it occurs again.

Was dit antwoord nuttig?

Score -1
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Walter Galan zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 5

Altijd: 3,365