Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

No Boot with Power and Battery both are OK

When Press the Power button ..

Hard Disk running only ..

Screen is Black ..

And indicator light show nothing ..

And Keyboard Caplock light won't light on ..

Is it the Logic Board or the In Dc prob?

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

Go through the

troubleshooting guide to narrow the problem.

If liquid was spilled into this laptop and it wasn't cleaned and dried you can have both keyboard and logic board damage.

If this answer is acceptable please return and mark it.

Good Luck,

N.

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

KENGY zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 0

Altijd: 1,366