Ga door naar hoofdinhoud

Originally released in 2001, identified by model number VT750DC.

3 Vragen Bekijk alle

How do I fix flickering lights?

The headlights and taillights on the bike are constantly flickering. I have made sure they are securely in the sockets and that the bulbs themselves are in good condition but it still continues to flicker. How can I go about fixing this issue?

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Een opmerking toevoegen

1 Antwoord

If the bulbs are in good condition and are secure in their sockets, the connection wires may be loose. Make sure the wires are secure on the battery and the lights themselves. If this does not solve the problem, refer to the troubleshooting guide for additional information.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Een opmerking toevoegen

Voeg je antwoord toe

Daz zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 Uren: 0

Afgelopen 7 Dagen: 3

Afgelopen 30 Dagen: 18

Altijd: 607