Ga door naar hoofdinhoud

How do I replace blown speaker?

My speakers on my hp elitebook 8440p have blown and im just curious on how to replace them.

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 4
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

Austin, get your service manual from here. Page 93 will show you how to remove the speakers. Hope this helps, good luck.

Was dit antwoord nuttig?

Score 3
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Austin zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 2

Afgelopen 30 dagen: 8

Altijd: 3,178