Ga door naar hoofdinhoud

The Samsung Gravity SGH-T669, also called the T669 Gravity T, is a 3G-capable mobile phone produced by Samsung Electronics.

3 Vragen Bekijk alle

forgot lock phone code how to unlock phone.

i forgot the lock code for this phone, so do you know a way to unlock it? thks

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 4

1 Opmerking:

Google for a hard reset for the phone, follow the instructions other sites provide.

door

Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

If you don’t want to spend money on unlocking the phone (which seems to be the better option) you could do a factory reset.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

sonnguyen zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 2

Altijd: 838