Ga door naar hoofdinhoud

Repair guides and teardowns for Samsung feature phones. This category is for phones not using an Android or Windows operating system.

204 Vragen Bekijk alle

Forgot password to Samsung Guru E1200 phone?

help me please ....i forgot my password my cell phone GT-E1200T

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 18
1 Opmerking

help me please....i forgot my password of phone lock of GT-E1200Y

door

Voeg een opmerking toe

3 Antwoorden

Gekozen oplossing

Turn on the phone and dial *2767-3855#

Was dit antwoord nuttig?

Score 19

11 opmerkingen:

than? need open my SIM LOCK i want to OFF

door

please help me now...

door

Sir I need open my sim lock Samsung gt 1200y

door

I Forgotten phone lock code samsung model GT-E1200T

door

I Forgotten phone lock code samsung model GT-E1200T

door

6 commentaren meer tonen

Voeg een opmerking toe

I tried this one, but it still requires to enter password. please help

Was dit antwoord nuttig?

Score 2

2 opmerkingen:

I'm try this code but not unlock my privacy password

door

Samsung GT E1200Y defoult call baring call ended problem please solution

door

Voeg een opmerking toe

Will this wipe my phone

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

bebster4ever zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 2

Afgelopen 30 dagen: 16

Altijd: 31,176