Ga door naar hoofdinhoud

Identifiable by model number I9001, also known as the Samsung Galaxy S 2011 Edition, released July 2011.

7 Vragen Bekijk alle

How can I erase everything on the phone?

how can i erase everything on the phone??

it is an i9001.

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score -1
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Het nuttigste antwoord

Tom Augdal, try this method to hard reset your Samsung I9001 Galaxy S Plus Android phone: Enter *2767*3855#. Warning! All your data including contacts, messages etc. will be lost! Copy all your necessary data/Contacts/Messages etc. to SIM or make backup to your PC before full reset! Take out SIM card before full reset.

or

Menu > Settings > Privacy > Factory Data Reset > Reset phone > Erase everything. from here. Hope this helps, good luck.

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Tom Augdal zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 0

Altijd: 205