Ga door naar hoofdinhoud

A 14 Mega-Pixel camera released in October 2010 identified by the model number C195.

12 Vragen Bekijk alle

My camera says lens obstructed

my camera says "lens obstructed", does this mean I need a new lens, or can you give any other suggestions

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 11
2 opmerkingen

how can i fix the lens obstruction

door

deanranderson6 just like it is described in the original answer.....

door

Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

lisa rinehart, possibly but try the tricks from here first. I used a vacuum cleaner before and had the suction assist to free the lens. Should none of this work, you may have to replace the lens. Here is the guide for that. Hope this helps, good luck.

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

lisa rinehart zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 3

Afgelopen 7 dagen: 20

Afgelopen 30 dagen: 57

Altijd: 6,406