Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Onderdelen & Gereedschap

The Asus W2W-A1 is a 17" laptop produced by Asus in 2007/2008.

3 Vragen Bekijk alle

Why is the battery power now so short?

My battery dies quickly and cannot hold a charge. How can this be fixed?

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Essentiële Electronica Toolkit

Kleine toolkit. Grote dromen.

Shop Toolkits

Essentiële
Electronica
Toolkit

Shop Toolkits

1 Antwoord

Your laptop settings might be running intensive programs or with a bright screen causing the battery to drain quickly, or there might be a hardware issue with the battery itself. Look to the troubleshooting guide for more information.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Joe Redfearn zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 1

Altijd: 52