Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

Popular laptop sold by HP. While it comes in many configurations, all models of this laptop have the same basic form factor. The numbers after G60 indicate the factory specifications of the laptop and who sold it.

50 Vragen Bekijk alle

How to replace the fan

How do I replace the fan

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Het nuttigste antwoord

marcia, download the service manual from here. Page 82 of this manual will show you what to do to replace the fan. Hope this helps, good luck

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

marcia zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 0

Altijd: 135