Ga door naar hoofdinhoud

The first generation Neon was introduced in January 1994 and manufactured until August 1999. It was available as a four-door notchback sedan and a two-door notchback coupe.

29 Vragen Bekijk alle

Horn location and. Replacement

How do I locate and replace the horn?

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 1
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

Sarah sadler, "Disconnect connector and remove horn attaching nuts from the bumper support bracket (Fig.7)" It should be underneath the bumper/fascia, front, driver's side.

Block Image

Was dit antwoord nuttig?

Score 3
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Sarah sadler zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 1

Afgelopen 7 dagen: 5

Afgelopen 30 dagen: 19

Altijd: 3,813