Ga door naar hoofdinhoud

The Samsung Galaxy Note II is a smartphone noted for its combination of a large display and software optimized for an integral self-storing stylus.

251 Vragen Bekijk alle

How to replace lcd screen

How can I replace my LCD on a Samsung Galaxy note 2 and is it cost effective or is it just throwing money into someone else's pocket

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

scott, here is the guide for the display repair. As in cost effectiveness, only you will know what you want/can spend. Personally, I rather repair than replace. Hope this helps, good luck.

Was dit antwoord nuttig?

Score 2
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

scott zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 0

Altijd: 8,682