Ga door naar hoofdinhoud

Revamped version of the iPhone 3G with faster processing speeds. Repair of this device is similar to the 3G, and requires simple screwdrivers and prying tools. Model A1303 / 8, 16 or 32 GB capacity / black or white plastic back.

1488 Vragen Bekijk alle

Battery Replacement??

Does the 3G Battery you sell work for the 3GS?

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score -2
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

No.

Was dit antwoord nuttig?

Score 3
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Paul K zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 0

Altijd: 1,753