Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Onderdelen & Gereedschap

The Samsung Galaxy S4, model i9505, features a 13-megapixel rear camera, and a 5-inch 1080p display.

645 Vragen Bekijk alle

Not so black screen

I have the samsung galaxy s4 and whenever the phone hits any black or very dim part of a game or movie the phone shows a brownish color.

Beantwoord! View the answer Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

LCD iPhone-scherm fixkits

De goedkope optie, ondersteund door onze levenslange garantie.

Koop kits

LCD iPhone-scherm fixkits

Bespaar op reparatiekosten, niet op kwaliteit.

Koop kits

2 Antwoorden

Gekozen oplossing

If you think it's defective, you should contact Samsung or your mobile provider for a warranty replacement. You should be well within any warranty period, considering how new the phone is.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

That is most certainly a defect in the lcd and I would contact your provider if under contract and if not you can always find a local cell phone repair shop.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

David Nader zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 7

Altijd: 882