Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

The RIM BlackBerry 8700c benefits from an Intel processor and EDGE support, a full QWERTY keyboard, and a slim design.

2 Vragen Bekijk alle

Why is there a battery with a red line threw it .

blackberry 8700c wont turn on and when on the charger a battery with a red line acrossed it shows up ...

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

aaronlitton, start by replacing the battery. It is possible that the battery is no longer holding a charge. Also, make sure that your charger is working okay and that the charging port does not have any corrosion, bend or broken pins.

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

aaronlitton zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 3

Altijd: 275