Ga door naar hoofdinhoud

Updated Apple TV with second generation A5 processor / Released March 7, 2012

30 Vragen Bekijk alle

Replace/remove Flash memory card

Hey,

I was wondering if its possible to remove the Toshiba THGVX1G6D2HLA01 8GB NAND Flash in an Apple TV 3rd generation. Is it a simple clip in or is it soldered in?

Thanks!

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score -1
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Chris, it is soldered onto the logic board. Definitely not an easy DIY'er job.

Block Image

The blue rectangle is the memory IC. Hope this helps, good luck

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Chris zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 2

Altijd: 857