Ga door naar hoofdinhoud

Changing the light bulb in a Model JE2160WF03 microwave oven

Changing the light bulb in a Model JE2160WF03 microwave oven

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score -1
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

Bill, I believe the light is called a "cavity Light" part number WB36X951. Take a look at this video and see if it works for your model.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Bill zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 2

Afgelopen 30 dagen: 8

Altijd: 222